Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude věnovat aktuálnímu a hojně rozšířenému fenoménu prokrastinace. V teoretické části bude pojednáno o tomto tématu zejména z hlediska psychologických teorií. V praktické části student může dle svého zacílenějšího zájmu zvolit mezi kvalitativním či kvantitativním šetření, dále vybere, zda se bude věnovat prostředí středoškolských žáků či se zaměří na vysokoškolské studenty. Výstupem PČ by mělo být nejen zmapování rozšířenosti zkoumaného fenoménu, ale i konkrétních dopadů ve studiu (komplikace či naopak přínosy) a v neposlední řadě formulována doporučení pro pedagogickou praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení