Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Summary:
Zjištění jakými způsoby učitelé hodnotí své žáky ve střední odborné škole v souvislosti s motivací žáků např. ke zvýšenému zájmu o zvolený obor (předmět), k dalšímu vzdělávání nebo k celoživotnímu vzdělávání. Průzkumným šetřením je možné zjišťovat názor žáků na způsoby hodnocení ve vybrané střední odborné škole.

There are no limitations of the topic