Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:2
Proposed by: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Summary:
Zjišťování teoretických znalostí z oblasti první předlékařské pomoci u žáků středních odborných škol, doplněné o proklamované chování. Zjišťování teoretických znalostí z oblasti první předlékařské pomoci u učitelů středních odborných škol. Téma může být zaměřeno i na zjištování postoje k odpovědnosti za poskytnutí první pomoci u žáků středních odborných škol.

There are no limitations of the topic