Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Zjišťování teoretických znalostí z oblasti první předlékařské pomoci u žáků středních odborných škol, doplněné o proklamované chování. Zjišťování teoretických znalostí z oblasti první předlékařské pomoci u učitelů středních odborných škol. Téma může být zaměřeno i na zjištování postoje k odpovědnosti za poskytnutí první pomoci u žáků středních odborných škol.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení