Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
2
Navrhol: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Abstrakt:
Zjišťování teoretických znalostí z oblasti první předlékařské pomoci u žáků středních odborných škol, doplněné o proklamované chování. Zjišťování teoretických znalostí z oblasti první předlékařské pomoci u učitelů středních odborných škol. Téma může být zaměřeno i na zjištování postoje k odpovědnosti za poskytnutí první pomoci u žáků středních odborných škol.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia