Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
State of topic: approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
PaedDr. Adriana Pavlikovská
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Šikana na školách je vážný sociálně-patologický jev současnosti. Patří k velmi závažným problémům, se kterými se naše společnost potýká. Šikana se vyskytuje na školách a dalších vzdělávacích institucích, co je alarmující zjištění, protože právě tam se vytváří hodnotový systém budoucích dospělých lidí. Šikana pak může ovlivnit nejen jejich způsob chování a náhled na společenské vztahy, ale také negativně ovlivnit celý jejich další život. Šikanování se totiž týká všech členů skupiny, v níž k ní dochází. Negativně postihuje nejen oběť, ale i agresora a ostatní členy skupiny, kteří jsou šikanování přítomni, nebo o něm vědí. Jak se staví pedagogové středních škol k této problematice ve své práci? Jaké možnosti poskytují svým studentům v oblasti osobnostního rozvoje? Odpověď na tyto otázky může přiblížit student při zpracování bakalářské práce.

There are no limitations of the topic