Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
PaedDr. Adriana Pavlikovská
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
PaedDr. Adriana Pavlikovská
Summary:
Pedagogičtí pracovníci středních škol se zaměřují na svůj rozvoj, poznání sebe sama a možnosti práce se svojí osobou, protože jsou často konfrontováni se specifiky, zvláštnostmi a úskalím učitelského povolání. Hledají cestu, jak správně reagovat ve vypjatých a krizových situacích, jak pracovat s konfliktem, vyčerpáním, syndromem vyhoření a s problémy v osobním životě, aby se dané okolnosti nepromítly do vztahu ke kolegům a studentům. Výsledek práce nám přiblíží, jak se dá podpořit profesní růst pedagogických pracovníků středních škol v oblasti psychohygieny a možných metod rozvoje jejich dovedností v rovině interakce pedagoga se svým okolím.

informace
There are no limitations of the topic