Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PaedDr. Adriana Pavlikovská
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Pedagogičtí pracovníci středních škol se zaměřují na svůj rozvoj, poznání sebe sama a možnosti práce se svojí osobou, protože jsou často konfrontováni se specifiky, zvláštnostmi a úskalím učitelského povolání. Hledají cestu, jak správně reagovat ve vypjatých a krizových situacích, jak pracovat s konfliktem, vyčerpáním, syndromem vyhoření a s problémy v osobním životě, aby se dané okolnosti nepromítly do vztahu ke kolegům a studentům. Výsledek práce nám přiblíží, jak se dá podpořit profesní růst pedagogických pracovníků středních škol v oblasti psychohygieny a možných metod rozvoje jejich dovedností v rovině interakce pedagoga se svým okolím.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení