Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Summary: Využívání volného času mládeže se považuje za důležitou součást rozvoje jejich osobnosti. Stát, kraje i obce se hlásí ke své odpovědnosti za co nejširší nabídku a dostupnost těchto aktivit tím spíše, že představují primární prevenci v boji proti dětské kriminalitě, užívání drog a projevů netolerance. Na smysluplném vyplňování volného času dětí a mládeže se podílejí školy, domy dětí a mládeže, organizace soustavně pracující s dětmi a mládeží a jiná kulturní zařízení měst, obcí a krajů. Výsledkem práce bude srovnání jednotlivých volnočasových organizací, pracujících s mládeží a zaměření na připravení prožitkového kurzu pro mládež ve věku 15 až 18 let, jehož cílem je rozvíjení jednotlivých smyslů a je klíčový pro osobnostně sociální rozvoj žáků středních odborných škol.

informace
There are no limitations of the topic