Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Využívání volného času mládeže se považuje za důležitou součást rozvoje jejich osobnosti. Stát, kraje i obce se hlásí ke své odpovědnosti za co nejširší nabídku a dostupnost těchto aktivit tím spíše, že představují primární prevenci v boji proti dětské kriminalitě, užívání drog a projevů netolerance. Na smysluplném vyplňování volného času dětí a mládeže se podílejí školy, domy dětí a mládeže, organizace soustavně pracující s dětmi a mládeží a jiná kulturní zařízení měst, obcí a krajů. Výsledkem práce bude srovnání jednotlivých volnočasových organizací, pracujících s mládeží a zaměření na připravení prožitkového kurzu pro mládež ve věku 15 až 18 let, jehož cílem je rozvíjení jednotlivých smyslů a je klíčový pro osobnostně sociální rozvoj žáků středních odborných škol.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení