Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Abstrakt: Způsoby komunikace učitelů praktického vyučování a odborného výcviku z pohledu žáků. Tímto způsobem je možné zkoumat způsoby pedagogické komunikace i u učitelů odborných předmětů. Na základě průzkumu by mělo vyplynout zjištění, jak žáci na vybrané střední odborné škole vnímají své učitele v souvislosti s tím, jak probíhá jejich vzájemná komunikace.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení