Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt: Způsoby komunikace učitelů praktického vyučování a odborného výcviku z pohledu žáků. Tímto způsobem je možné zkoumat způsoby pedagogické komunikace i u učitelů odborných předmětů. Na základě průzkumu by mělo vyplynout zjištění, jak žáci na vybrané střední odborné škole vnímají své učitele v souvislosti s tím, jak probíhá jejich vzájemná komunikace.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení