Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Téma je zaměřeno na využití praktických metod ve výuce praktického vyučování na středních školách. Předpokládá se zasazení těchto metod do heuristické výuky a orientace na badatelsky orientovanou výuku se zaměřením na výuku daného oboru.

There are no limitations of the topic