Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na využití praktických metod ve výuce praktického vyučování na středních školách. Předpokládá se zasazení těchto metod do heuristické výuky a orientace na badatelsky orientovanou výuku se zaměřením na výuku daného oboru.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení