Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno na využití praktických metod ve výuce praktického vyučování na středních školách. Předpokládá se zasazení těchto metod do heuristické výuky a orientace na badatelsky orientovanou výuku se zaměřením na výuku daného oboru.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia