Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení způsobu lisování na množství kalových částic v moštu
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce bude obsahovat experiment spojený s lisováním hroznů při použití různých konstrukčních variant lisů s následným stanovením podílu kalových částic ve vylisovaném moštu

There are no limitations of the topic