Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Problematika biologického odpadu jako záboru lesní půdy
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Řešení problematiky biologického odpadu jako záboru lesní půdy.Identifikace forem biologického odpadu, analýza jejich výskytu na polesí Vranov a návrh řešení v úrovni technicko-technologické a organizačně-správní.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení