Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Mykotoxiny ve víně.
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Mykotoxiny ve víně 1) Nejvýznamnější producenti mykotoxinů 2) Mykotoxiny vyskytující se ve víně (faktory produkce mykotoxinů, limity, nejvýznamnější mykotoxiny ve víně, ovlivnění obsahu mykotoxinů) 3) Metody stanovení mykotoxinů 4) Vliv mykotoxinů na lidské tělo (toxicita, nemoci vyvolané mykotoxiny) 5) Prevence výskytu

There are no limitations of the topic