Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Mykotoxiny ve víně.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Abstrakt:
Mykotoxiny ve víně 1) Nejvýznamnější producenti mykotoxinů 2) Mykotoxiny vyskytující se ve víně (faktory produkce mykotoxinů, limity, nejvýznamnější mykotoxiny ve víně, ovlivnění obsahu mykotoxinů) 3) Metody stanovení mykotoxinů 4) Vliv mykotoxinů na lidské tělo (toxicita, nemoci vyvolané mykotoxiny) 5) Prevence výskytu

K tématu nejsou zadaná žádná omezení