Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Fragmentace krajiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Práce zaměrena na fragmentaci přírodních lokalit v CHKO Pálava, nebo přilehlém území.Propojení přírodních stanovišt je pro CHKO klíčová. V současnostsi probíha frgmentace skrz oplocování vinohradů, zvýšený turistický ruch, či rozšiřování zástavby. Cílem práce je zpracovat aktuální stav fragmentace, porovnat jej s minulostí a navrhnout opatření na zlepšení stavu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.