Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Summary: Cílem práce je analyzovat zaměření prací publikovaných v posledních 5 letech ve vědeckých lesnických českých a slovenských lesnických časopisech: Zprávy lesnického výzkumu, Journal of Forest Science, Central European Forestry Journal. Analýza by se měla pro jednotlivé časopisy zaměřit zejména na obory, ve kterých jsou práce publikovány, existenci či neexistenci časových trendů v zaměření publikací a podíl domácích a zahraničních autorů. Výsledky by měly redakčním radám usnadnit recenzní řízení díky vytvoření databází recenzentů, úpravou složení redakčních rad a optimalizací recenzního řízení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FOR Forestry
B-LESN Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.