Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Soundscape - krajina zvuků
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Summary:
Bakalářská práce je zaměřena na vnímání krajiny, přičemž důraz je kladen na složku zvukovou, definování různých typů a forem zvuků, které vnímání krajiny ovlivňují. V modelovém území je vypracována případová studie, která identifikuje různé typy zvuků a hodnotí jejich vliv na celkové vnímání krajiny (s reprezentativním vzorkem skupiny lidí).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LSA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.