Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Udržitelný rozvoj venkovské krajiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Summary:
Bakalářská práce má za úkol definovat požadavky na udržitelnost rozvoje venkovské krajiny vycházející zejména z Evropské úmluvy o krajině a Strategického rámce Česká republika 2030. Na příkladu modelového území jsou vyhodnoceny možnosti rozvoje venkovské obce a definovány možné střety zájmů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LSA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.