Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Veřejné prostory na venkově
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Summary: Bakalářská práce má za úkol definovat principy tvorby veřejného prostoru na venkově. Na základě daných principů vyhodnotit současný stav veřejného prostoru ve vybraném modelovém území a navrhnout stav optimální, a to jednak z hlediska zachování tradičních hodnot venkovských sídel, ale i s respektováním aktuálních potřeb obyvatel. Součástí bakalářské práce je koncepční návrh veřejných prostor ve vybrané obci s důrazem na funkční, provozní a myšlenkové propojení vybraných prostorů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape ArchitectureB-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.