Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Potravní ekologie velkých šelem a škody způsobené vlkem a rysem v jihozápadních Čechách
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
Abstrakt:
Rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk obecný (Canis lupus) patří mezi vrcholové predátory středoevropských lesů. Více nebo méně často mohou napadat také hospodářská zvířata a tím a způsobovat škody zemědělcům. Na druhou stranu rys a vlk predací na populacích divoce žijících kopytníků snižují jejich tlak na okus dřevin a může tak snižovat i škody na lesních kulturách, které okusem způsobuje srnec obecný (Capreolus capreolus) a jelen evropský (Cervus elaphus). Cílem diplomové práce je analyzovat dostupná data o potravě vlka a rysa v jihozápadních Čechách z různých zdrojů (analýza trusu, evidence oficiální škod), výsledky porovnat se situací v jiných regionech a vyhodnotit jejich potenciální impakt na myslivecké hospodaření a chov dobytka v jihozápadních Čechách.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení