Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Tvorba výmladků Acacia saligna a dalších druhů na ploše osázené 2014-2015 a vykácené v červenci 2019
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
V rámci projektu rozvojové spolupráce byly v letech 2014-2017 osázeny západní svahy nad jezerem Awassa, a to jako součást protierozních opatření v okolí jezera. Jedna z ploch, osázená v letech 2014 a 2015 byla v červenci 2019 nelegálně smýcena na ploše asi 40 ha. Předpokládá se ale, že pokácené stromy se budou zmlazovat z ponechaných pařezů, neboť většina z vysazených dřevin schopnost kořenové a pařezové výmladnosti prokazuje. Cílem práce bude vyhodnotit právě pařezovou, případně kořenovou, výmladnost vysazených druhů a tím regeneraci vytěženého porostu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR Forestry
B-FOR-TROP Management of Natural Resources in the Tropics and Subtropics
B-FOR Forestry
B-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.