Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání nákladů v technologických postupech v ovocnictví
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat technicko-ekonomickým hodnocením vybraných pěstitelských technologií v ovocnictví (jádroviny) s důrazem na sledování a modelování nákladů na stroje, ruční práce a materiál u jednotlivých v současnosti uplatňovaných variant pěstování. Z výsledků bude zpracována struktura nákladů jako základní podklad pro další analýzu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-ZIZ Zahradnické inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.