Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zemědělská půda v systémech zeleně sídel
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Summary:
(1) Funkční typy zeleně našich měst byly a jsou zakládány na velmi široké škále stanovišť a jim odpovídajících půdách. Proveďte rešerši k problematice urbánních půd. (2) Proveďte analýzu zastoupení zemědělské půdy v intravilánech vybraných českých měst. Výběr objektů bude proveden v součinnosti s vedoucím práce. (3) V modelových objektech (vybrané systémy zeleně) vyhodnoťte na základě terénních průzkumů aktuální využívání zemědělské půdy. Výsledky interpretujte a specifikujte význam zjištěných informací pro systémy zeleně sídel

informace
There are no limitations of the topic