Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Baktérie a fytoplazmy z EPPO A1 zoznamu a ich význam pre ovocné druhy pestované v Českej republike
State of topic:
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Kiss
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce bude vybrať zo zoznamu EPPO A1 baktérie a fytoplazmy, ktoré možu napádať ovocné druhy, popísať ich a zhodnotiť ich možnosť introdukcie do Českej republiky. Vzhľadom na fakt, že sa tieto organizmy nenachádzajú v oblasti EU, pre spracovanie bude nutná znalosť anglického jazyka.

There are no limitations of the topic