Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Vírusy napádajúce teplomilné kostkoviny a možnosti ich detekcie
State of topic: approved (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Úlohou bude spracovať prehľad najzávažnejších vírusov napádajúcich teplomilné kostkoviny (marhuľa, broskyňa, mandľa) a popísať metódy ich detekcie. Úlohou bude tiež zhodnotiť výhody a nedostatky detekčných metód.

There are no limitations of the topic