Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Kompetice v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů u hrachu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biologie rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Formování a napojení efektivní transportní dráhy auxinu z axilárního pupene do auxinového toku v primárním stonku je nezbytným předpokladem pro vyrůstání axilárního pupene. Tento proces je ale v přítomnosti silného zdroje auxinu (apex) zablokován, protože je kapacita auxinového toku ve stonku tímto zdrojem již naplněna. Dále je známo, že kompetice při naplňování primárního stonku auxinem neprobíhá jen mezi apexem a axilárním pupenem, ale i mezi jednotlivými axilárními pupeny. Kotylární pupeny mají speciální polohu, kde jednak proudí auxin z apexu a pravděpodobně i z děloh, které jsou také zdrojem auxinu. Cílem této práce bude objasnit význam tohoto zdroje auxinu v regulaci vyrůstání kotylárních pupenů a dále mechanizmus kompetice mezi těmito pupeny při naplňování primárního stonku auxinem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-BOT Botanika
D-BOT-AFR Anatomie a fyziologie rostlin