Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: V rámci kraje na základě analýzy přírodních a socioekonomických ukazatelů vyberte rozvojové plochy vhodné pro vytvoření krajinářsky komponovaných ploch. Z vybraných cca 3-5 rozvojových ploch vyberte nejvhodnější lokalitu pro založení krajinářské úpravy, kterou rozpracujete ve stupni studie. Studii krajinářsky komponované plochy navrhněte ve hmotách rozložení vegetačních prvků, vodních ploch a technických prvků. Součástí studie bude i návrh programového využití území a napojení na relevantní infrastrukturu. Konzultant analytické části bude Ing. Sedláček.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.