Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Summary:
Zaměřte se na vzrůstající trendy ve šlechtění révy, zejména s použitím genů druhu Vitis amurensis Rupr. Popište možnosti využití těchto hybridů a odrůd v novodobé vinohradnické praxi a charakterizujte tyto současné nejběžnější odrůdy.

There are no limitations of the topic