Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
State of topic: approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Zaměřte se na vzrůstající trendy ve šlechtění révy, zejména s použitím genů druhu Vitis amurensis Rupr. Popište možnosti využití těchto hybridů a odrůd v novodobé vinohradnické praxi a charakterizujte tyto současné nejběžnější odrůdy.

There are no limitations of the topic