Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Květinové prvky v městském prostoru.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechniky zeleně - ZF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Abstrakt:
Cílem je posouzení historického a aktuálního stavu květinových záhonů v modelovém městě (dle domluvy se studentem), a vypracování návrhu opatření v souladu s potřebami a možnostmi zadavatele.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.