Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
1. V literárnej časti vypracujte rešerši s tematikou aktuálnych trendov, vývojových smerov, prípadne riešených problémov automatických závlahových systémov pre objekty krajinárskej architektúry. Špecifikujte závlahové dávky pre jednotlivé vegetačné prvky, napr.: trávniky, kríky, trvalky, letničky, stromy. 2. Pre vybraný objekt navrhnite automatický závlahový systém s uplatnením moderných trendov. Návrh bude obsahovať, technické riešenie (komponenty a rozvody celého systému), prepočty, výpis materiálov, technický postup realizácie, rozpočet. Návrh bude doložený prováděcí dokumentací. 3. Pre vybraný objekt zrealizujte automatický závlahový systém podľa spracovaného návrhu. 4. Zhodnoťte reálne nasadenie jednotlivých moderných komponentov, ich prínosy a funkčnosť, celkové náklady na realizáciu a prevádzku závlahy a odhadnite jej životnosť.

There are no limitations of the topic