Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Moderné prístupy v hospodárnom využití vody automatickým závlahovým systémom
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
1. V literárnej časti vypracujte rešerši s tematikou aktuálnych trendov, vývojových smerov, prípadne riešených problémov automatických závlahových systémov pre objekty krajinárskej architektúry. Špecifikujte závlahové dávky pre jednotlivé vegetačné prvky, napr.: trávniky, kríky, trvalky, letničky, stromy. 2. Pre vybraný objekt navrhnite automatický závlahový systém s uplatnením moderných trendov. Návrh bude obsahovať, technické riešenie (komponenty a rozvody celého systému), prepočty, výpis materiálov, technický postup realizácie, rozpočet. Návrh bude doložený prováděcí dokumentací. 3. Pre vybraný objekt zrealizujte automatický závlahový systém podľa spracovaného návrhu. 4. Zhodnoťte reálne nasadenie jednotlivých moderných komponentov, ich prínosy a funkčnosť, celkové náklady na realizáciu a prevádzku závlahy a odhadnite jej životnosť.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení