Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Identifikace a využití potenciálu postindustriálních lokalit
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Summary:
Komplexní krajinářská analýza vybraného území se zaměřením na post-industriální plochy ovlivněné těžbou. Rozbor dostupných dat doplněný vlastním mapováním s využitím různých technických prostředků. Vyhodnocení výsledků na základě porovnání s dostupnými příklady z ČR i ze zahraničí. Identifikace hodnot území s návrhem opatření pro udržitelné využití a rekreaci.

There are no limitations of the topic