Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Summary:
V zájmové oblasti (vybraný lesnický úsek, ŠLP Křtiny) student provede terénní biometrická šetření v lesních porostech se zastoupením jeřábu břeku. Terénním šetřením provede hodnocení výskytu lesnicky významných druhů hmyzu a patogenů, a vlivů abiotických faktorů (zlomy, vývraty). Vyhodnocením dat bude zjištěny limity abiotického popř. biotického prostředí pro daný druh dřeviny. Budou položeny lapáky s cílem zjistit druhové spektrum hmyzu na této dřevině a vyhodnotit jejich významnost s ohledem na zdravotní stav dřeviny. Ze zjištěných biometrických dat provede základní analýzu produkce dřevní hmoty jednotlivých druhů v různých přírodních podmínkách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Track
FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.