Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Krajinářská studie vybraného území
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:2
Proposed by: Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Summary:
Práce zpracovaná v rozsahu studie zaměrená na krajinu. Studie na základě analýzy primarní, sekundární a terciární krajinné strukutry definuje problémy a potenciál krajiny. Navrhovaná opatření řeší koncepčne celé území a a vybraná místa v detailu. Témou prace může být rekreační potenciál území, prostupnost území, ochrana krajinného rázu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LA Landscape Architecture
C-LA-LA Landscape Architecture
C-RMGM Realisations and Municipal greenery management
-- no restrictions --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.