Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Krajinářská studie vybraného území
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Práce zpracovaná v rozsahu studie zaměrená na krajinu. Studie na základě analýzy primarní, sekundární a terciární krajinné strukutry definuje problémy a potenciál krajiny. Navrhovaná opatření řeší koncepčne celé území a a vybraná místa v detailu. Témou prace může být rekreační potenciál území, prostupnost území, ochrana krajinného rázu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
N-ZKA-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura
N-RSZ Realizace a správa zeleně-- neomezeno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.