Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Ústav:
Ústav zelinářství a květinářství - ZF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
1.) Historie přízdob hlavy ve světě 2.) Momentální použití 3.) Typy pokrývek (5 korun) 4.) Proporce, těžiště, estetika 5.) Techniky 6.) Materiál, použitý materiál

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia