Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Konstrukce pro přízdoby a pokrývky hlavy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Ústav:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
1.) Historie přízdob hlavy ve světě 2.) Momentální použití 3.) Typy pokrývek (5 korun) 4.) Proporce, těžiště, estetika 5.) Techniky 6.) Materiál, použitý materiál

K tématu nejsou zadaná žádná omezení