Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Porovnanie výnosu vybraných semenných porastov v konvenčnom a ekologickom systéme pestovania.
State of topic: approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Autor spracuje literárny prehľad o vybraných semenných zeleninových druhoch. V samotnej praktickej časti vyhodnotí pestovanie vybraných semenných zeleninových druhov v ekologickom a konvenčnom systéme pestovania.

There are no limitations of the topic