Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání pěstování vybraných genotypů paprik v ekologickem a konvenčním pěstebním systému
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Autor práce zpracuje literární přehled na možnosti ekologického pěstováni papriky, kde zdůrazní hlavní rozdílí oproti konvenčnímu pěstování. V praktické části vyhodnotí vhodné genotypy paprik pro ekologické pěstování oproti konvenčnímu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení