Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Studium architektury kořenového systému u podnoží pro révu vinnou
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Abstrakt:
Pěstování sazenic révy vinné v kontejnerech na 6 podnožích. Zhodnocení růstových ukazatelů a objemu kořenového systému.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení