Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude zabývat srovnáním přirozené a umělé obnovy na kalamitních plochách vzniklých v r. 2016 v jižní oblasti PLO - Nízký Jeseník.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení