Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student zpracuje inventarizaci a posoudí stav vybraných introdukovaných dřevin (z nejstarších výsadeb) na území arboreta Řícmanice. V rámci inventarizace budou zjištěny základní biometrické parametry stromů, tj. výčetní tloušťka, výška stromu, výška nasazení koruny a její průměr, míra poškození atd. Na základě získaných dat a starších údajů bude vyhodnocen růst dřevin a jejich růstový potenciál. Dále bude navržena a založena databáze dřevin obsahující číslo dřeviny, český a vědecký název, rok výsadby, původ dřeviny, parametry zjištěné dendrometrickým měřením a výsledky měření z předešlých let. V rámci terénní práce bude pořízena fotodokumentace. Součástí práce bude návrh doporučení pro praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ARB Arboristika
B-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.