Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je vyhodnocení růstu lísky turecké (Corylus colurna) na vybraných lokalitách v Brně (Wilsonův les, uliční stromořadí). Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou změřeny u jednotlivých dřevin základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplní biometrické parametry dřeviny (zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost, zmlazení aj.). 3. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst a provedeno vyhodnocení pomocí základních matematickostatistických metod. Výsledky průzkumu budou porovnány s předchozími měřeními a stručně okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně foto.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ARB Arboristika
B-ARB-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.