Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je vyhodnocení růstu dřevin v nově založené části regionálního biocentra Soutok Svratky a Svitavy. Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou provedeny terénní práce: zhodnocení současného stavu biocentra, provedení inventarizace dřevin v celé výsadbě a porovnání s projektem, provedení floristického soupisu (bylinného patra). 3. Na TVP budou u jednotlivých dřevin změřeny základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplněn zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost apod. Současné zastoupení dřevin zachytí do grafických podkladů. 4. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst jednotlivých taxonů a provedeno vyhodnocení pomocí statistických metod. Výsledky průzkumu budou okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně fotografií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-LE Landscape Engineering
C-FEN Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.