Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Summary:
Práce bude zaměřena na studium inhibice vybraných vinařských mikroorganismů vůči vybraným látkám. Předpokládá se studium vlivu vůči ethanolu, oxidu siřičitému, vybraným antioxidačním látkám, případně dalším inhibitorům. U studenta se předpokládá aktivní experimentální práce v mikrobiologické laboratoři. Předpokladem je jisté nadšení pro práci v laboratorním prostředí a zájem učit se novým technikám spojených s takovouto experimentální prací.

There are no limitations of the topic